Samtalsbehandling


Vi kan hjälpa dig:
när du känner dig nedstämd, ensam och deprimerad
när du har problem med relationer
när du känner oro och ångest
när du har problem med låg självkänsla
vid stress och utbrändhet
när du ställer för höga krav på dig själv
när du är i kris
när du har problem på arbetet
när du har psykosociala problem
med personlig utveckling och handledning


Vi erbjuder...
Konsultation och rådgivning:
Att komma fram till ett bra beslut i viktiga frågor som t ex att byta arbete eller frågor kring föräldraskap.

Stödsamtal:
Stöd i en avgränsad problemsituation.

Krissamtal:
Samtal vid olika kristillstånd.

Psykoterapi:
Genom samtal förstå vad som hindrar dig från att på bästa sätt ta till vara på dina resurser så att du kan förändra din livssituation. Genom en ökad självkännedom får du en högre livskvalitet.

Handledning och coaching:
Till individer och personalgrupper på företag. Handledning i psykosocialt behandlingsarbete inom socialtjänst, vård och omsorg och behandlingshem.


Efter 1-3 orienterande samtal bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare, vilken hjälp du behöver för att komma till rätta med just dina problem så att du kan förändra din livssituation.
Ofta kan det räcka med en kort kontakt, ibland behöver man gå lite längre för att ta sig igenom de svårigheter man söker för. Det är viktigt att du känner förtroende och tillit till den terapeut du träffar.

Vi har arbetat i yrket i mer än 25 år och har mött människor med olika slags problem.


Kontakta:

Steg 1-psykoterapeut Susanne Berglund tel: 073-027 66 90
E-post: susanne@kompetensboxen.se

Leg. Psykoterapeut Lennart Bostedt tel: 070-322 08 30
E-post: lennart@kompetensboxen.se

Besöksadress: Kyrkre'n 1 Fränsta