Verksamhetsidé

Individ- och organisationsutveckling

Tillsammans med Er gör vi en insats som utvecklar och stimulerar Er verksamhet.
Vi utvecklar, från den enskilde medarbetaren till hela organisationen.

Vi blir Er samarbetspartner där vi tillhandahåller lösningarna på de behov som uppdagas utifrån analysprocessen.


Arbetssättet är utveckling i process

De verktyg som vi har i vår kompetensbox är:
 • Handledning
 • Konflikthantering
 • Chefsstöd
 • Utbildning
 • Organisationsutveckling
 • Ledarutveckling
 • Medarbetarskap
 • Personalaktiviteter
 • Styrelsearbete
 • Projektledning
 • Rekrytering

 • Vi erbjuder stöd och handledning till individer och grupper samt hela organisationer.


  © Kompetensboxen AB